Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04436: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fornøyd med livet for tiden (9 eller 10 på en skala fra 0-10) , Har tillit til medmennesker (9 eller 10 på en skala fra 0-10) (2015) , Opplever livet som meningsfylt (9-10 på en skala fra 0-10) (2015) ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av endringer i spørsmålsformuleringene er ikke alle tallene for 2015 helt sammenliknbare med tidligere undersøkelser. Dette gjelder spørsmålene om smerter i kroppen og hodepine eller migrene siste 3 måneder.