Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

04426: Husdyr per 31. juli (avslutta serie) 1995 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

husdyrslag Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.11.2012
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Talet på husdyr:
husdyr
Referansetid
Talet på husdyr:
31.7.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Siste år er førebels tal.

Brukerveiledning for statistikkbanken