Elektrisitet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04395: Nettoforbruk av prioritert kraft i bergverk og industri, etter forbruksgruppe (GWh) (avslutta serie) 1960 - 2007

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
25.02.2011 10:00
Netto forbruk i industri, prioritert:
GWh
Kjemiske råvarer, prioritert:
GWh
Jern, stål og ferrolegeringar, prioritert:
GWh
Aluminium og andre metall, prioritert:
GWh
Treforedling, prioritert:
GWh
Bergverk og industri elles, prioritert:
GWh
Netto forbruk i industri, prioritert:
31.12.
Kjemiske råvarer, prioritert:
31.12.
Jern, stål og ferrolegeringar, prioritert:
31.12.
Aluminium og andre metall, prioritert:
31.12.
Treforedling, prioritert:
31.12.
Bergverk og industri elles, prioritert:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1960 , 1965 , 1966 ,

Valgt 1 av totalt 44

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000