04395: Nettoforbruk av prioritert kraft i bergverk og industri, etter forbruksgruppe (GWh) (avslutta serie) 1960 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2011
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Netto forbruk i industri, prioritert:
GWh
Kjemiske råvarer, prioritert:
GWh
Jern, stål og ferrolegeringar, prioritert:
GWh
Aluminium og andre metall, prioritert:
GWh
Treforedling, prioritert:
GWh
Bergverk og industri elles, prioritert:
GWh
Referansetid
Netto forbruk i industri, prioritert:
31.12.
Kjemiske råvarer, prioritert:
31.12.
Jern, stål og ferrolegeringar, prioritert:
31.12.
Aluminium og andre metall, prioritert:
31.12.
Treforedling, prioritert:
31.12.
Bergverk og industri elles, prioritert:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken