Til toppen

04395: Nettoforbruk av prioritert kraft i bergverk og industri, etter forbruksgruppe (GWh) (avslutta serie) 1960 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1960 , 1965 , 1966 ,

Valgt 1 av totalt 44

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken