Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

Til toppen

04370: Solgt produksjon av varer for store foretak i industri (avslutta serie) 2002 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
-999999 konfidensiell (kan ikke offentliggjøres), 0 ingen rapportert produksjon av denne koden,