Helseforhold, levekårsundersøkelsen

04306: Sosial kontakt, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type sosial kontakt Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.10.2016
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 44 92
jrm@ssb.no

Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Sosial kontakt:
prosent
Referansetid
Sosial kontakt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Brudd i tidsserien ved 2015. Før 2015 ble spørsmålene om sosial kontakt med foreldre og søsken stilt til alle med søsken og foreldre i live. I 2015 ble spørsmålene kun stilt til personer som ikke bodde sammen med disse familiemedlemmene. For å få mest sammenliknbare tidsserier har personer som bor med søsken eller foreldre i 2015 blitt kodet som at de har mye sosial kontakt med disse, det vil si at de har kontakt minst en gang i måneden. Dette gjør likevel at tallene for sosial kontakt med familien i 2015 ikke er helt sammenliknbare med tallene for tidligere år. Dette gjelder særlig i den yngste aldersgruppen (16 til 24 år) der mange bor sammen med familien.
type sosial kontakt
Lite foreldrekontakt, blant de som har foreldre i live
Andel av de med foreldre i live som treffer disse sjeldnere enn hver måned.
Lite søskenkontakt
Andel av de med søsken som treffer disse sjeldnere enn hver måned.
Lite kontakt med egne barn
Andel av de med barn som har flyttet hjemmefra som treffer disse sjeldnere enn hver måned.
Lite vennekontakt
Andel uten gode venner eller som treffer venner sjeldnere enn hver måned.

Brukerveiledning for statistikkbanken