Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04306: Sosial kontakt, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lever i parforhold , Har samboer , Bor sammen med egne barn ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Brudd i tidsserien ved 2015. Før 2015 ble spørsmålene om sosial kontakt med foreldre og søsken stilt til alle med søsken og foreldre i live. Siden 2015 er spørsmålene kun stilt til personer som ikke bodde sammen med disse familiemedlemmene. For å få mest sammenliknbare tidsserier har personer som bor med søsken eller foreldre fra og med 2015 blitt kodet som at de har mye sosial kontakt med disse, det vil si at de har kontakt minst en gang i måneden. Dette gjør likevel at tallene for sosial kontakt med familien i 2015 og 2019 ikke er helt sammenliknbare med tallene for tidligere år. Dette gjelder særlig i den yngste aldersgruppen (16 til 24 år) der mange bor sammen med familien.

type sosial kontakt

Lite foreldrekontakt, blant de som har foreldre i live

Andel av de med foreldre i live som treffer disse sjeldnere enn hver måned.

Lite søskenkontakt

Andel av de med søsken som treffer disse sjeldnere enn hver måned.

Lite kontakt med egne barn

Andel av de med barn som har flyttet hjemmefra som treffer disse sjeldnere enn hver måned.

Lite vennekontakt

Andel uten gode venner eller som treffer venner sjeldnere enn hver måned.