Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
04282: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) 1998 - 2012
Sist endret
18.09.2013
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Måleenhet
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
prosent eller antall
Referansetid
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type sykelighet
Må velges *
kjønn
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

type sykelighet
Må velges *

Totalt 26 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken