Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
04228: Funksjonsevne, etter kjønn og landsdel (prosent) 1998 - 2019
Sist endret
26.06.2020
Kontakt
Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 934
bot@ssb.no

Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Funksjonsevne:
prosent
Referansetid
Funksjonsevne:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type funksjonsproblem
Må velges *
kjønn
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

type funksjonsproblem
Må velges *

Totalt 34 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nedsatt bevegelsesevne: Dette gjelder personer som ikke kan gå i trapper opp eller ned en etasje uten å hvile eller som ikke kan gå en fem minutters tur i noenlunde raskt tempo.
landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken