Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04226: Funksjonsevne, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nedsatt syn selv med bruk av briller/kontaktlinser , Vansker med å høre samtale i stille omgivelser , Vansker med å høre samtale i mer støyende omgivelser ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nedsatt bevegelsesevne: Dette gjelder personer som ikke kan gå i trapper opp eller ned en etasje uten å hvile eller som ikke kan gå en fem minutters tur i noenlunde raskt tempo.