Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04219: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og landsdel (prosent) (avslutta serie) 1998 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmennlege. Fast allmennlege som vanligvis benyttes ved behov for legehjelp , Fastlege. Brukte fastlege ved legehjelp siste gang , Fastlege. Byttet fastlege siste 12 mnd. ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.