Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

04195: Kommuner, etter ulike barrierers betydning for bruk av IT generelt (prosent) (avslutta serie) 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

betydning Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.10.2003
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Feil/mangler i mottatt software:
prosent
Manglende fleksibilitet hos IT-leverandørene:
prosent
Mangel på integrasjon mellom applikasjoner:
prosent
Mangel på IT-kvalifisert personale i kommunen:
prosent
Vanskelig å rekruttere eller beholde IT-kvalifiserte medarbeidere:
prosent
Intern motstand blant medarbeiderne mot bruk av IT:
prosent
Kommunen mangler en oppdatert IT-strategi:
prosent
Mangel på engasjement i ledelsen:
prosent
IT utgifter høyere enn forventet:
prosent
For hurtig introduksjon av nye versjoner av eksisterende software:
prosent
Referansetid
Feil/mangler i mottatt software:
31.12.
Manglende fleksibilitet hos IT-leverandørene:
31.12.
Mangel på integrasjon mellom applikasjoner:
31.12.
Mangel på IT-kvalifisert personale i kommunen:
31.12.
Vanskelig å rekruttere eller beholde IT-kvalifiserte medarbeidere:
31.12.
Intern motstand blant medarbeiderne mot bruk av IT:
31.12.
Kommunen mangler en oppdatert IT-strategi:
31.12.
Mangel på engasjement i ledelsen:
31.12.
IT utgifter høyere enn forventet:
31.12.
For hurtig introduksjon av nye versjoner av eksisterende software:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken