Verdipapirforetak (opphørt)

04167: Verdipapirforetak. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

balanse - verdipapir

Totalt 49 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.10.2008
Kontakt
Marte Wæge Nielsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4366
mwn@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Balanse:
mill. kr
Referansetid
Balanse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene f.o.m. 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 01.01.1999.
balanse - verdipapir
Varige driftsmidler
Før 1999 omfatter denne posten også immaterielle eiendeler.
¬Kundefordringer
Før 1999 omfattet denne posten også fordringer på andre verdipapirforetak.
¬¬Overkursfond
Overkursfondet er før 1999 inkludert i Annen egenkapital.
Avsetning for forpliktelser
Før 1999 er avsetninger for forpliktelser satt lik utsatt skatt. Øvrige avsetninger er ført under Øvrig langsiktig gjeld, som også omfatter obligasjonslån o.l.
¯vrig langsiktig gjeld
Før 1999 er avsetninger for forpliktelser satt lik utsatt skatt. Øvrige avsetninger er ført under Øvrig langsiktig gjeld, som også omfatter obligasjonslån o.l.
¬Avsatt utbytte
Avsatt utbytte er ny post fra 2002.
¯vrig kortsiktig gjeld
Før 1999 omfattet denne posten også gjeld til kunder.

Brukerveiledning for statistikkbanken