Omsetningsindeks for næringslivstjenester

Til toppen
04094: Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet (SN2002) (2002=100) (avslutta serie) 2002K1 - 2008K4
Sist endret
30.03.2009
Kontakt
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Oddrun Ødegård, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 414
odr@ssb.no

Måleenhet
Omsetningsindeks:
omsetningsindeks
Prosentvis endring fra samme periode året før:
prosent
Referansetid
Omsetningsindeks:
Kvartal
Prosentvis endring fra samme periode året før:
Kvartal
Pristype
Omsetningsindeks:
Løpende priser
Basisperiode
Omsetningsindeks:
1. kvartal 2002
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 28 Valgte 1


Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2002 og 2003 er korrigert. Tallene er ikke direkte sammenlignbare med 2005 og tidligere, grunnet næringskorrigering av bedrifter innenfor næring 74.1 og næring 74.4.
statistikkvariabel: Prosentvis endring fra samme periode året før , næring: 74.1 Juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon
NACE 74.15 Management-Holdingselskaper er ekskludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken