Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

04050: Kommuner som benytter interne medarbeidere eller eksterne leverandører på ulike IT-oppgaver (prosent) (avslutta serie) 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

IKT-bruk Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.09.2003
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Prosjektledelse ved IT-anskaffelser:
prosent
Utvikling av IT-strategi:
prosent
Programmering/design av internett-løsninger:
prosent
Annen systemutvikling:
prosent
Drift av kommunens servere:
prosent
Drift av PC-miljøer:
prosent
IT-utdannelse av brukere:
prosent
Support av brukere:
prosent
Referansetid
Prosjektledelse ved IT-anskaffelser:
31.12.
Utvikling av IT-strategi:
31.12.
Programmering/design av internett-løsninger:
31.12.
Annen systemutvikling:
31.12.
Drift av kommunens servere:
31.12.
Drift av PC-miljøer:
31.12.
IT-utdannelse av brukere:
31.12.
Support av brukere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken