Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

04049: Kommuner som mottar elektroniske dokumenter fra myndigheter/virksomheter/innbyggere (prosent) (avslutta serie) 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

andelen dokumenter som mottas elektronisk Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.08.2003
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Fra andre myndigheter:
prosent
Fra virksomheter:
prosent
Fra innbyggere:
prosent
Referansetid
Fra andre myndigheter:
31.12.
Fra virksomheter:
31.12.
Fra innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken