Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

Til toppen

04049: Kommuner som mottar elektroniske dokumenter fra myndigheter/virksomheter/innbyggere (prosent) (avslutta serie) 2002

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
andelen dokumenter som mottas elektronisk
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

andelen dokumenter som mottas elektronisk

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken