Bruk av IKT i næringslivet

04034: Bruk av Internett, etter næringsområde (SN2002). Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

næring

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.09.2008
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Delen av alle føretak som brukte Internett til informasjonssøk på heimesider:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til marknadsovervaking:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til Internettbank eller andre finansielle transaksjonar:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til opplæring og utdanning av personell:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til personellrekruttering:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til informasjonssøk på leverandørars heimesider:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til mottak av varer/tenester i digital form:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til informasjonssøk på styresmaktenes heimesider:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til nedlasting av blankettar m.m:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til innsending av opplysningar i web-format:
prosent
Delen av alle føretak som brukte Internett til elektronisk sjølvhjelp:
prosent
Referansetid
Delen av alle føretak som brukte Internett til informasjonssøk på heimesider:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til marknadsovervaking:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til Internettbank eller andre finansielle transaksjonar:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til opplæring og utdanning av personell:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til personellrekruttering:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til informasjonssøk på leverandørars heimesider:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til mottak av varer/tenester i digital form:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til informasjonssøk på styresmaktenes heimesider:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til nedlasting av blankettar m.m:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til innsending av opplysningar i web-format:
2003
Delen av alle føretak som brukte Internett til elektronisk sjølvhjelp:
2003
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak i prosent per 31.01.

Brukerveiledning for statistikkbanken