Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

04031: Bruk av Internett, etter mengd sysselsette. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Delen av alle føretak som brukte Internett til informasjonssøk på heimesider , Delen av alle føretak som brukte Internett til marknadsovervaking , Delen av alle føretak som brukte Internett til Internettbank eller andre finansielle transaksjonar ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

sysselsette


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak i prosent per 31.01.

Brukerveiledning for statistikkbanken