Innenlandske transportytelser

03983: Innenlandsk godstransport, etter transportmåte (avslutta serie) 1965 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

godstransport

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2015
Kontakt
Jan Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5407
jam@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde (mill. tonn):
mill. tonn
Tonnkilometer (mill.):
mill. tonnkm
Referansetid
Godsmengde (mill. tonn):
31.12.
Tonnkilometer (mill.):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge. Medregnet vekten av bilene. Annen rutefart og leie- og egentransport er slått sammen fra og med 2000. Godstallene for sjøtransport for 2014 er foreløpige (se «åpne og les» nederst i artikkelen som beskriver tallene).
godstransport
CargoNet AS
CargoNet AS fra 2002, tidligere Norges Statsbaner

Brukerveiledning for statistikkbanken