Innenlandsk transport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03983: Innenlandsk godstransport, etter transportmåte (avslutta serie) 1965 - 2014

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
02.07.2015 10:00
Godsmengde (mill. tonn):
mill. tonn
Tonnkilometer (mill.):
mill. tonnkm
Godsmengde (mill. tonn):
31.12.
Tonnkilometer (mill.):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1965 , 1970 , 1975 ,

Valgt 1 av totalt 24

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Godstransport i alt , Fastlandstransport i alt , Sjøtransport ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge. Medregnet vekten av bilene. Annen rutefart og leie- og egentransport er slått sammen fra og med 2000. Godstallene for sjøtransport for 2014 er foreløpige (se «åpne og les» nederst i artikkelen som beskriver tallene).

godstransport

Annen sjøtransport

Tonnkilometertallene for leietransport og egentransport med skip for årene 2010-2017 ble endret 24. september 2019 i henhold til endringer i beregningsmodellen for tilbakelagte avstander i innenriks sjøfart.

Jernbanetransport

Tonnkilometertallene for jernbanetransport i 2018 ble justert 16. september 2020 som følge av endringer i den underliggende statistikken.

CargoNet AS

CargoNet AS fra 2002, tidligere Norges Statsbaner