Innenlandsk transport

Til toppen

03983: Innenlandsk godstransport, etter transportmåte (avslutta serie) 1965 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1965 , 1970 , 1975 ,

Valgt 1 av totalt 24

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Godstransport i alt , Fastlandstransport i alt , Sjøtransport ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge. Medregnet vekten av bilene. Annen rutefart og leie- og egentransport er slått sammen fra og med 2000. Godstallene for sjøtransport for 2014 er foreløpige (se «åpne og les» nederst i artikkelen som beskriver tallene).

godstransport

Leietransport og egentransport

Tonnkilometertallene for leietransport og egentransport med skip for årene 2010-2017 ble endret 24. september 2019 i henhold til endringer i beregningsmodellen for tilbakelagte avstander i innenriks sjøfart.

Jernbanetransport

Tonnkilometertallene for jernbanetransport i 2018 ble justert 16. september 2020 som følge av endringer i den underliggende statistikken.

CargoNet AS

CargoNet AS fra 2002, tidligere Norges Statsbaner