Skipsanløp i norske og utenlandske havner (opphørt)

03944: Skipsanløp i norske og utenlandske havner, etter register, skipstype og skipsgruppe (avslutta serie) 2002 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

register

Totalt 2 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 110 Valgte

Søk

skipsgruppe

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.07.2007
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Anløp av norskkontrollerte skip:
anløp
Anløpt bruttotonnasje:
bruttotonn
Skip i norskkontrollert flåte:
skip
Referansetid
Anløp av norskkontrollerte skip:
31.12.
Anløpt bruttotonnasje:
31.12.
Skip i norskkontrollert flåte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken