Skipsanløp i norske og utenlandske havner (opphørt)

03942: Skipsanløp i utenlandske havner, etter land, verdensdel og register (avslutta serie) 1998 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

land

Totalt 247 Valgte

Søk

verdensdel

Totalt 7 Valgte

Søk

register

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.07.2011
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Anløp av norskkontrollerte skip:
anløp
Anløpt bruttotonnasje:
bruttotonn
Referansetid
Anløp av norskkontrollerte skip:
31.12.
Anløpt bruttotonnasje:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For norskregistrerte og norskkontrollerte uteregistrerte skip. Flere skipstyper er inkludert i tallene for 2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken