Reiseundersøkelsen

Til toppen

03855: Ferieturer, etter viktigste feriemål og husholdningsinntekt (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000