Reiseundersøkelsen

Til toppen

03854: Ferieturer, etter viktigste feriemål og avreisetidspunkt (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

viktigste feriemål


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

avreisetidspunkt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Januar , Februar , Mars ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

avreisetidspunkt

November

0= Tall kan ikke forekomme før 2003.

Desember

0= Tall kan ikke forekomme før 2003.

Brukerveiledning for statistikkbanken