Reiseundersøkelsen

Til toppen
03852: Ferieturer, etter viktigste feriemål og organisering (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2005
Sist endret
17.07.2007
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Ferieturer:
1000 turer
Referansetid
Ferieturer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
viktigste feriemål
type organisering
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

viktigste feriemål

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
type organisering

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken