Reiseundersøkelsen

Til toppen

03850: Ferieturer, etter viktigste feriemål og varighet (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

viktigste feriemål


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

varighet


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken