Reiseundersøkelsen

Til toppen

03849: Ferieturer, etter viktigste feriemål og alder (1 000 turer) (avslutta serie) 2002 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
viktigste feriemål
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

viktigste feriemål


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken