Reiseundersøkelsen

Til toppen
03841: Personer på ferietur, etter viktigste feriemål og landsdel (bosted) (1 000 personer) (avslutta serie) 2002 - 2007
Sist endret
02.07.2008
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Personer på ferietur:
1000 personer
Referansetid
Personer på ferietur:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
viktigste feriemål
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

viktigste feriemål

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken