Selskapers inntekter og fradrag

03838: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Skattemessige verdier samt av- og nedskrivninger, etter saldogruppe (avslutta serie) 2001 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

saldoregnskap Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.04.2007
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Saldogrupper:
beløp
Kontormaskiner:
beløp
Ervervet forretningsverdi:
beløp
Vogntog, lastebiler, personbiler o.l:
beløp
Skip, fly og helikopter:
beløp
Forretningsbygg og andre bygg:
beløp
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle tall er beløp i millioner kroner, bortsett fra antall oppgaver i utvalget.

Brukerveiledning for statistikkbanken