Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03838: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Skattemessige verdier samt av- og nedskrivninger, etter saldogruppe (avslutta serie) 2001 - 2005

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
27.04.2007 10:00
Saldogrupper:
beløp
Kontormaskiner:
beløp
Ervervet forretningsverdi:
beløp
Vogntog, lastebiler, personbiler o.l:
beløp
Skip, fly og helikopter:
beløp
Forretningsbygg og andre bygg:
beløp
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Inngående saldo pr. 1. januar , + Kostpris på nyanskaffelser , + Påkostninger ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle tall er beløp i millioner kroner, bortsett fra antall oppgaver i utvalget.