Selskapers inntekter og fradrag

03835: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper som omfattes av delingsmodellen (avslutta serie) 2001 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

selvangivelsespost Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2006
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Foretak som omfattes av delingsmodellen (mill. kr):
mill. kr
Andel av alle aksjeselskap (prosent):
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innføringen av fritak for beskatning av aksjeinntekter har medført at tallene fra og med 2004 ikke er fult ut sammenlignbare med tidligere år

Brukerveiledning for statistikkbanken