Studiepoeng og fullført universitets- og høgskoleutdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03824:Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, etter nivå og fagfelt 1993-1994 - 2022-2023

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
18.04.2024 08:00
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler:
personer
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler:
01.10.-30.09.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993-1994 , 1994-1995 , 1995-1996 ,

Valgt 1 av totalt 30

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fagfelt i alt , Allmenne fag , Humanistiske og estetiske fag ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

nivå

Lavere nivå

Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m 4 år.

Høyere nivå

Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år.