Studiepoeng og fullført høyere utdanning

03824:Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, etter nivå og fagfelt 1993-1994 - 2018-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

nivå

Totalt 4 Valgte

Søk

fagfelt

Totalt 11 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11505
faz@ssb.no

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler:
personer
Referansetid
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler:
01.10.-30.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

nivå
Lavere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m 4 år.
Høyere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken