Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen

03824:Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, etter nivå og fagfelt 1993-1994 - 2019-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993-1994 , 1994-1995 , 1995-1996 ,

Valgt 1 av totalt 27

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fagfelt i alt , Allmenne fag , Humanistiske og estetiske fag ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

nivå

Lavere nivå

Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m 4 år.

Høyere nivå

Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år.