Studiepoeng og fullført høyere utdanning

03823: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og skoleslag (avslutta serie) 1993-1994 - 2009-2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

skoleslag

Totalt 4 Valgte

Søk

nivå

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.05.2011
Kontakt
Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11505
faz@ssb.no

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Fullførte utdanninger:
fullførte utdanninger
Referansetid
Fullførte utdanninger:
01.10-30-09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

skoleslag
Militære høgskoler
Omlegging av studieordniger og redusert inntak av studenter er årsaken til den kraftige nedgangen i antall fullførte udanninger f.o.m. skoleåret 2000-2001. T.o.m. skoleåret 2003-2004 er alle fullførte utdanninger tatt med.
Andre høgskoler
Inkluderer Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler.
nivå
Lavere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m 2år t.o.m. 4 år.
Høyere nivå
Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år. Doktorgrader er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken