Studiepoeng og fullført universitets- og høgskoleutdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03823: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge. Kjønn, nivå og skoleslag (avslutta serie) 1993-1994 - 2009-2010

Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 97 09 77 18
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
20.05.2011 10:00
Fullførte utdanninger:
fullførte utdanninger
Fullførte utdanninger:
01.10-30.09.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993-1994 , 1994-1995 , 1995-1996 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

skoleslag

Militære høgskoler

Omlegging av studieordniger og redusert inntak av studenter er årsaken til den kraftige nedgangen i antall fullførte udanninger f.o.m. skoleåret 2000-2001. T.o.m. skoleåret 2003-2004 er alle fullførte utdanninger tatt med.

Andre høgskoler

Inkluderer Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler.

nivå

Lavere nivå

Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m 2år t.o.m. 4 år.

Høyere nivå

Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år. Doktorgrader er ikke inkludert.