Studenter i høyere utdanning

Til toppen

03818: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag og alder (avslutta serie) 1995 - 2010

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 16

skoleslag


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-18 år , 19 år ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nedgang i antall studenter ved høgskoler, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, skyldes at flere høgskoler er slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler.

skoleslag

Andre høgskoler inkluderer Militære høgskoler, Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken