Studenter i universitets- og høgskoleutdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03818: Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag og alder (avslutta serie) 1995 - 2010

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
20.05.2011 10:00
Studenter:
personer
Studenter:
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-18 år , 19 år ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nedgang i antall studenter ved høgskoler i 2016 og 2018, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, skyldes at flere høgskoler ble slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler.

skoleslag

Andre høgskoler inkluderer Militære høgskoler, Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler.