03804: Alspurker per 1. mars, etter buskapsstorleik 1998 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

buskapsstorleik

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
jordbruksbedrifter
Alspurker:
husdyr
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
01.03
Alspurker:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Til og med 2000 var teljedatoen 31. desember. Frå 2002 er teljedatoen 1. januar. Siste år er førebels tal.

Brukerveiledning for statistikkbanken