Reiseundersøkelsen

Til toppen

03801: Personer på ferietur, etter kjønn og viktigste feriemål (1 000 personer) (avslutta serie) 2002 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
viktigste feriemål
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

viktigste feriemål


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken