Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

03793: Utvalgte regnskapsposter i ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatregnskap fra næringsoppgaver, etter næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) 2001 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A) DRIFTSINNTEKTER (SUM) , ...Salgsinntekter, avgiftspliktige , ...Salgsinntekter, avgiftfrie og utenfor avgiftsområdet ,

Valgt 0 av totalt 46

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum , Jordbruk, skogbruk og fiske , Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle tall er i millioner kroner utenom antall foretak.