Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

03792: Utvalgte regnskapsposter i ikke-finansielle aksjeselskaper. Balanseregnskap fra næringsoppgaver, etter næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) 2001 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

balanseregnskap Velg minst en verdi

Totalt 51 Valgte

Søk

næringshovedområde

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2009
Kontakt
Camilla Rochlenge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 372
car@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
mill. kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle tall er i millioner kroner utenom antall foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken