03789: Mjølkekyr per 1. mars, etter buskapsstorleik 1998 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

buskapsstorleik

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med mjølkekyr:
bedrifter
Mjølkekyr:
husdyr
Referansetid
Jordbruksbedrifter med mjølkekyr:
01.03
Mjølkekyr:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel: Mjølkekyr , buskapsstorleik: I alt
Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Til og med 2000 var teljedatoen 31. desember. Frå 2002 er teljedatoen 1. januar. Siste år er førebels tal.

Brukerveiledning for statistikkbanken