Husdyrhald

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03789: Mjølkekyr per 1. mars, etter buskapsstorleik 1998 - 2024

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
13.05.2024 08:00
Jordbruksbedrifter med mjølkekyr:
bedrifter
Mjølkekyr:
husdyr
Jordbruksbedrifter med mjølkekyr:
01.03
Mjølkekyr:
01.01
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Mjølkekyr , buskapsstorleik: I alt

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Til og med 2000 var teljedatoen 31. desember. Frå 2002-2017 var teljedatoen 1. januar. Frå 2018 er teljedatoen 1. mars. Siste år er førebels tal.