Byggekostnadsindeks for veganlegg

Til toppen

03709: Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveganlegg (1. kv. 2004=100) (avslutta serie) 1985K1 - 2004K1

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
arbeidstype
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985K1 , 1985K2 , 1985K3 ,

Valgt 1 av totalt 77

arbeidstype

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Riks- og fylkesveganlegg, i alt , Riks- og fylkesveganlegg, i alt, materialer , Riks- og fylkesveganlegg, i alt, maskin ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen oppdateres ikke lenger. Er erstattet av byggekostnadsindeks for veganlegg.

Brukerveiledning for statistikkbanken