Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)

Til toppen

03657: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe (2010=100) (avslutta serie) 1976K1 - 2017K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1976K1 , 1976K2 , 1976K3 ,

Valgt 1 av totalt 168

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Bygg , Boligbygg ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ordrestatistikken er revidert tilbake til 4. kvartal 2002 i forbindelse med publisering av 2. kvartal 2003. Dette skyldes at Mesta er tatt med i beregningsgrunnlaget til ordrestatistikken.

statistikkvariabel: Ordretilgang. Verdiindeks , prosjektgruppe: Boligbygg, rehabilitering

Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.

statistikkvariabel: Ordretilgang. Verdiindeks , prosjektgruppe: Andre bygg, rehabilitering

Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.