Godstransport med lastebil

Til toppen

03655: Internasjonal transport, til og fra Norge. Transportmengde og transportarbeid (avslutta serie) 2003K1 - 2006K1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , EU , Nye EU-land 2004 ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 1. kvartal 2006, er korrigert i senere publiseringer. Dette på grunn av endringer i metoden for utarbeiding av statistikken. Eksklusive kabotasje og tredjelandskjøring.

landliste

EU

Inkludert nye EU land.

Andre land

Land utenfor EU.