Konsumprisindeksen

03654: Prisindeks for detaljhandel, etter næring (SN94) (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.01.2004
Kontakt
Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks for detaljhandel:
indeks
Basisperiode
Prisindeks for detaljhandel:
1998
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kun prisindeks for detaljhandel i alt er sesongjustert. Er tilgjengelig ved henvendelse til kontaktperson. Fra og med 10. juni 2004 vil ikke denne tabellen bli oppdatert.

Brukerveiledning for statistikkbanken