Konsumprisindeksen

Til toppen
03654: Prisindeks for detaljhandel, etter næring (SN94) (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2003
Sist endret
09.01.2004
Kontakt
Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks for detaljhandel:
indeks
Basisperiode
Prisindeks for detaljhandel:
1998
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 25 Valgte 1

Må velges *

Totalt 16 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun prisindeks for detaljhandel i alt er sesongjustert. Er tilgjengelig ved henvendelse til kontaktperson. Fra og med 10. juni 2004 vil ikke denne tabellen bli oppdatert.

Brukerveiledning for statistikkbanken