Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03629: Arbeidskonfliktar, arbeidstakarar involverte og tapte arbeidsdagar 1992 - 2023

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
Rakel Gading, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 75
14.05.2024 08:00
Arbeidskonfliktar:
konfliktar
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
personar
Tapte arbeidsdagar:
dagar
Arbeidskonfliktar:
31.12.
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
31.12.
Tapte arbeidsdagar:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1993 , 1994 ,

Valgt 1 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ein konflikt som er oppstått eitt år og som held fram neste år, er tatt med i begge (eventuelt i fleire) år. Arbeidsstopp som varar mindre enn ein dag er ikkje tatt med.