Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen
03629: Arbeidskonfliktar, arbeidstakarar involverte og tapte arbeidsdagar 1992 - 2019
Sist endret
25.03.2020
Kontakt
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Arbeidskonfliktar:
konfliktar
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
personar
Tapte arbeidsdagar:
dagar
Referansetid
Arbeidskonfliktar:
31.12.
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
31.12.
Tapte arbeidsdagar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 28 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ein konflikt som er oppstått eitt år og som held fram neste år, er tatt med i begge (eventuelt i fleire) år. Arbeidsstopp som varar mindre enn ein dag er ikkje tatt med.

Brukerveiledning for statistikkbanken