Fagforeiningsmedlemmer og streikar

03629: Arbeidskonfliktar, arbeidstakarar involverte og tapte arbeidsdagar 1992 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Megnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Arbeidskonfliktar:
konfliktar
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
personar
Tapte arbeidsdagar:
dagar
Referansetid
Arbeidskonfliktar:
31.12.
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
31.12.
Tapte arbeidsdagar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ein konflikt som er oppstått eitt år og som held fram neste år, er tatt med i begge (eventuelt i fleire) år. Arbeidsstopp som varar mindre enn ein dag er ikkje tatt med.

Brukerveiledning for statistikkbanken