Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen

03629: Arbeidskonfliktar, arbeidstakarar involverte og tapte arbeidsdagar 1992 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1993 , 1994 ,

Valgt 1 av totalt 29

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ein konflikt som er oppstått eitt år og som held fram neste år, er tatt med i begge (eventuelt i fleire) år. Arbeidsstopp som varar mindre enn ein dag er ikkje tatt med.