Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen
03613: Arbeidstakarar i arbeidskonflikt og tapte arbeidsdagar, etter næringshovudområde (SN2002) (avslutta serie) 1998 - 2008
Sist endret
07.05.2009
Kontakt
Liv Tove Hytjan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5443
thy@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
personar
Tapte arbeidsdagar:
dagar
Referansetid
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
31.12.
Tapte arbeidsdagar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næringshovudområde
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken