Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen

03613: Arbeidstakarar i arbeidskonflikt og tapte arbeidsdagar, etter næringshovudområde (SN2002) (avslutta serie) 1998 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-B Jordbruk, skogbruk og fiske , C Olje- og gassutvinning og bergverk , D Industri ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000