Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen
03612: Hovedsammenslutningene for arbeidstakere og andre landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmer per 31. desember (avslutta serie) 1999 - 2012
Sist endret
06.05.2004
Kontakt
Liv Tove Hytjan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5443
thy@ssb.no

Måleenhet
Ansatte:
personer
Referansetid
Ansatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
arbeidstakerorganisasjon
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

arbeidstakerorganisasjon

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Andre arbeidstakerorganisasjoner omfatter både arbeidstakere og selvstendige. Akademikernes Fellesorganisasjon opphøyrte 30.06.2001.

Brukerveiledning for statistikkbanken