Fagforeiningsmedlemmer og streikar

03612: Hovedsammenslutningene for arbeidstakere og andre landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmer per 31. desember (avslutta serie) 1999 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

arbeidstakerorganisasjon

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.05.2004
Kontakt
Liv Tove Hytjan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5443
thy@ssb.no

Måleenhet
Ansatte:
personer
Referansetid
Ansatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Andre arbeidstakerorganisasjoner omfatter både arbeidstakere og selvstendige. Akademikernes Fellesorganisasjon opphøyrte 30.06.2001.

Brukerveiledning for statistikkbanken