Trafikkulykker med personskade

Til toppen
03610: Drepte eller skadde i trafikkulykker med vogntog innblandet 2003M01 - 2020M08
Sist endret
15.09.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Ulykker:
ulykker
Skadde:
personer
Drepte:
personer
Referansetid
Ulykker:
Begynnelsen av måneden
Skadde:
Begynnelsen av måneden
Drepte:
Begynnelsen av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 212 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder, kun dødsulykker og antall drepte publiseres løpende. Tall for ulykker og skadde etter skadegrad som ikke kan offentliggjøres er markert med 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken