Fagforeiningsmedlemmer og streikar

03546: Hovudsamanslutningane for arbeidstakarar og andre landsomfattande arbeidstakarorganisasjonar. Medlemer per 31. desember 2001 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

Landsforening

Totalt 66 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.01.2019
Kontakt
Preben Schultz Geier, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5176
psg@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Medlemer:
personer
Yrkesaktive medlemer:
personer
Referansetid
Medlemer:
31.12.
Yrkesaktive medlemer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Andre arbeidstakarorganisasjonar omfattar både arbeidstakere og sjølvstendige.
Norsk forskerforbund ble i 2006 medlem av UNIO-Hovedorganisajon for universitets- og høyskoleutdannede.
Fra og med 2007 gikk Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og NOPEF sammen i ett forbund, Industri Energi.
Delta tidligere Kommunalansattes Forening.
Econa tidligere Siviløkonomene.

Brukerveiledning for statistikkbanken