Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen

03546: Hovudsamanslutningane for arbeidstakarar og andre landsomfattande arbeidstakarorganisasjonar. Medlemer per 31. desember 2001 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle fagforeiningar , Landsorganisasjonen i Norge (LO) i alt , - Creo ,

Valgt 0 av totalt 74

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nokre arbeidstakarorganisasjonar omfattar både arbeidstakarar og sjølvstendige.

Landsforening

Landsorganisasjonen i Norge (LO) i alt

Norsk Sjøoffisersforbund blei i 2017 medlem av LO.

- Fagforbundet

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund blei i 2020 ein del av Fagforbundet.

- Fellesforbundet

Norsk Transportarbeiderforbund blei i 2019 en del av Fellesforbundet

- Industri Energi

Frå og med 2007 gjekk Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og NOPEF saman i eitt forbund, Industri Energi.

- Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund

Frå og med 2007 gjekk Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og NOPEF saman i eitt forbund, Industri Energi.

- Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund blei i 2020 ein del av Fagforbundet.

- Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjøoffisersforbund blei i 2017 medlem av LO.

- Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund blei i 2019 en del av Fellesforbundet

- Delta

Delta tidligare Kommunalansattes Forening.

- Forskerforbundet

Forskerforbundet (tidl. Norsk forskerforbund) blei i 2006 medlem av UNIO. Før det var forbundet medlem av Akademikerne.

- Econa

Econa tidligare Siviløkonomene.

- Norsk Forskerforbund

Forskerforbundet (tidl. Norsk forskerforbund) blei i 2006 medlem av UNIO. Før det var forbundet medlem av Akademikerne.