Fagforeiningsmedlemmer og streikar

03546: Hovudsamanslutningane for arbeidstakarar og andre landsomfattande arbeidstakarorganisasjonar. Medlemer per 31. desember 2001 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

Landsforening

Totalt 73 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Medlemer:
personer
Yrkesaktive medlemer:
personer
Referansetid
Medlemer:
31.12.
Yrkesaktive medlemer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nokre arbeidstakarorganisasjonar omfattar både arbeidstakarar og sjølvstendige.
Landsforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO) i alt
Norsk Sjøoffisersforbund blei i 2017 medlem av LO.
- Fellesforbundet
Norsk Transportarbeiderforbund blei i 2019 en del av Fellesforbundet
- Industri Energi
Frå og med 2007 gjekk Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og NOPEF saman i eitt forbund, Industri Energi.
- Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund
Frå og med 2007 gjekk Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og NOPEF saman i eitt forbund, Industri Energi.
- Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Sjøoffisersforbund blei i 2017 medlem av LO.
- Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund blei i 2019 en del av Fellesforbundet
- Delta
Delta tidligare Kommunalansattes Forening.
- Forskerforbundet
Forskerforbundet (tidl. Norsk forskerforbund) blei i 2006 medlem av UNIO. Før det var forbundet medlem av Akademikerne.
- Econa
Econa tidligare Siviløkonomene.
- Norsk Forskerforbund
Forskerforbundet (tidl. Norsk forskerforbund) blei i 2006 medlem av UNIO. Før det var forbundet medlem av Akademikerne.

Brukerveiledning for statistikkbanken