Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03546: Hovudsamanslutningane for arbeidstakarar og andre landsomfattande arbeidstakarorganisasjonar. Medlemer per 31. desember 2001 - 2023

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
Rakel Gading, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 75
14.05.2024 08:00
Medlemer:
personer
Yrkesaktive medlemer:
personer
Medlemer:
31.12.
Yrkesaktive medlemer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 23

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle fagforeiningar , Landsorganisasjonen i Norge (LO) i alt , - Creo ,

Valgt 0 av totalt 91

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nokre arbeidstakarorganisasjonar omfattar både arbeidstakarar og sjølvstendige.

Landsforening

Landsorganisasjonen i Norge (LO) i alt

Norsk Sjøoffisersforbund blei i 2017 medlem av LO.

- Fagforbundet

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund blei i 2020 ein del av Fagforbundet.

- Fellesforbundet

Norsk Transportarbeiderforbund blei i 2019 en del av Fellesforbundet

- Forbundet for Ledelse og Teknikk

Frå og med 2023 gjekk Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk saman i eitt forbund, Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk.

- Handel og Kontor i Norge

Junit blei i 2021 ein del av Handel og Kontor i Norge.

- Industri Energi

Frå og med 2007 gjekk Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og NOPEF saman i eitt forbund, Industri Energi.

Frå og med 2023 gjekk Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk saman i eitt forbund, Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk.

- Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk

Frå og med 2023 gjekk Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk saman i eitt forbund, Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk.

- Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund

Frå og med 2007 gjekk Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og NOPEF saman i eitt forbund, Industri Energi.

- Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund blei i 2020 ein del av Fagforbundet.

- Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjøoffisersforbund blei i 2017 medlem av LO.

- Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund blei i 2019 en del av Fellesforbundet

- Delta

Delta tidligare Kommunalansattes Forening.
Skatteetatens Landsforbund blei i 2022 ein del av Delta.

- Skatteetatens Landsforbund

Skatteetatens Landsforbund blei i 2022 ein del av Delta.

UNIO Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Norsk Tannpleierforening blei i 2022 medlem av UNIO.

- Forskerforbundet

Forskerforbundet (tidl. Norsk forskerforbund) blei i 2006 medlem av UNIO. Før det var forbundet medlem av Akademikerne.

- Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening blei i 2022 medlem av UNIO.

- Econa

Econa tidligare Siviløkonomene.

- Norsk Forskerforbund

Forskerforbundet (tidl. Norsk forskerforbund) blei i 2006 medlem av UNIO. Før det var forbundet medlem av Akademikerne.

- Junit

Junit blei i 2021 ein del av Handel og Kontor i Norge.

- Regiforbundet

Namneendring f.o.m. 2022: Regiforbundet heitte tidlegare Norsk Sceneinstruktørforening.