Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen
03532: Arbeidsgivarsamanslutningar. Talet på medlemsbedrifter og tilsette i medlemsbedriftene per 31. desember 2003 - 2019
Sist endret
25.03.2020
Kontakt
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Tilsette:
personer
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Tilsette:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
arbeidsgivarorganisasjon
Må velges *
ulike arbeidsforhold
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

arbeidsgivarorganisasjon
Må velges *

Totalt 58 Valgte 0

ulike arbeidsforhold

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

arbeidsgivarorganisasjon
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Namneendring f.o.m. 2016: Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter heitte tidligare KA - Kirkens Arbeidsgiver- og Interesseorgansasjon.
Glass- og fasadeforeningen
Glass og fasadeforening heitte tidlegare Glassbransjeforbundet.
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen Virke heitte tidlegare Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.
KS Bedrift
Norske Havner blei i 2019 ein del av KS Bedrift.
Kystrederiene
Namneendring f.o.m. 2016: Kystrederiene heitte tidligare Fraktefartøyenes Rederiforening.
Norges Rederiforbund
Tilsette i Norges Rederiforbund omfattar også utenlandske sjøfolk.
Norges Taxiforbund
Talet på tilsette i medlemsbedrifter i alt i Norges Taxiforbund omfatter drosjeeigarar og tilsette.
- Energi Norge
Energi Norge heitte tidegare Energibedriftenes Landsforening.
- Kjøttindustriens Fellesforening
F.o.m. 01.05.2008 gjekk Kjøttindustriens Fellesforening, Skogbrukets landsforening og Norkorn saman i eitt forbund, NHO Mat og Bio.
- Nelfo
Namneendring f.o.m. 2015: Nelfo heitte tidligare Norsk Teknologi.
- NHO Mat og Bio
F.o.m. 01.05.2008 gjekk Kjøttindustriens Fellesforening, Skogbrukets landsforening og Norkorn saman i eitt forbund, NHO Mat og Bio.
- NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Landbruk er f.o.m. 2015 inkludert i NHO Mat og Drikke.
- NHO Mat og Landbruk
NHO Mat og Landbruk er f.o.m. 2015 inkludert i NHO Mat og Drikke.
- NHO Transport
NHO Transport heitte tidlegare Transportbedriftenes Landsforening
- Sjømat Norge
Namneendring f.o.m 2015: Sjømat Norge heitte tidligare Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening.
- Skogbrukets Landsforening
F.o.m. 01.05.2008 gjekk Kjøttindustriens Fellesforening, Skogbrukets landsforening og Norkorn saman i eitt forbund, NHO Mat og Bio.

Brukerveiledning for statistikkbanken