Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen

03532: Arbeidsgivarsamanslutningar. Talet på medlemsbedrifter og tilsette i medlemsbedriftene per 31. desember 2003 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening , Arbeidsgiverforeningen SPEKTER , Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ,

Valgt 0 av totalt 58

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på tilsette i medlemsbedriftene med tariffavtale er eit mål på talet på tilsette som faktisk hadde tariffavtale per 31.12 i statistikkåret, snarare enn eit mål på det totale talet på tilsette i medlemsbedriftene med tariffavtale. Ei medlemsbedrift skal reknast som ei medlemsbedrift med tariffavtale dersom minst ein av dei tilsette er bunden av tariffavtale på det aktuelle området, og i mange tilfelle vil talet på tilsette som har tariffavtale avvike frå det totale talet på tilsette i ei bedrift med tariffavtale.

arbeidsgivarorganisasjon

Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Namneendring f.o.m. 2016: Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter heitte tidligare KA - Kirkens Arbeidsgiver- og Interesseorgansasjon.

Glass- og fasadeforeningen

Glass og fasadeforening heitte tidlegare Glassbransjeforbundet.

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke heitte tidlegare Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.
SAMFO blei oppløyst i 2020. Medlemsbedriftene har kollektivt meldt seg inn i Hovedorganisasjonen Virke.

Samfunnsbedriftene

Norske Havner blei i 2019 ein del av Samfunnsbedriftene.
Namneendring f.o.m. 2020: Samfunnsbedriftene heitte tidlegare KS Bedrift.

Kystrederiene

Namneendring f.o.m. 2016: Kystrederiene heitte tidligare Fraktefartøyenes Rederiforening.

Norges Rederiforbund

Tilsette i Norges Rederiforbund omfattar også utenlandske sjøfolk.

Norges Taxiforbund

Talet på tilsette i medlemsbedrifter i alt i Norges Taxiforbund omfatter drosjeeigarar og tilsette.

SAMFO

SAMFO blei oppløyst i 2020. Medlemsbedriftene har kollektivt meldt seg inn i Hovedorganisasjonen Virke.

- Energi Norge

Energi Norge heitte tidegare Energibedriftenes Landsforening.

- Kjøttindustriens Fellesforening

F.o.m. 01.05.2008 gjekk Kjøttindustriens Fellesforening, Skogbrukets landsforening og Norkorn saman i eitt forbund, NHO Mat og Bio.

- Nelfo

Namneendring f.o.m. 2015: Nelfo heitte tidligare Norsk Teknologi.

- NHO Mat og Bio

F.o.m. 01.05.2008 gjekk Kjøttindustriens Fellesforening, Skogbrukets landsforening og Norkorn saman i eitt forbund, NHO Mat og Bio.

- NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Landbruk er f.o.m. 2015 inkludert i NHO Mat og Drikke.

- NHO Mat og Landbruk

NHO Mat og Landbruk er f.o.m. 2015 inkludert i NHO Mat og Drikke.

- NHO Transport

NHO Transport heitte tidlegare Transportbedriftenes Landsforening

- Sjømat Norge

Namneendring f.o.m 2015: Sjømat Norge heitte tidligare Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening.

- Skogbrukets Landsforening

F.o.m. 01.05.2008 gjekk Kjøttindustriens Fellesforening, Skogbrukets landsforening og Norkorn saman i eitt forbund, NHO Mat og Bio.