Fagforeiningsmedlemmer og streikar

03532: Arbeidsgivarsamanslutningar. Talet på medlemsbedrifter og tilsette i medlemsbedriftene per 31. desember 2003 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

arbeidsgivarorganisasjon Velg minst en verdi

Totalt 59 Valgte

Søk

ulike arbeidsforhold

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Megnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Tilsette:
personer
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Tilsette:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Tilsette i Norges Rederiforbund omfattar også utenlandske sjøfolk. Talet for tilsette i medlemsbedrifter i alt i Norges Taxiforbund omfatter drosjeeiere og tilsette.
Navneendring f.o. 2015. Sjømat Norge het tidligere Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening.
NHO Mat og Landbruk er f.o.m. 2015 inkludert i NHO Mat og Drikke.
Navneendring f.o.m. 2015 het Nelfo tidligere Norsk Teknologi.
Navneendring f.o.m. 2016 het Kystrederiene tidligere Fraktefartøyenes Rederiforening.
Navneendring f.o.m. 2016 het Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter tidligere KA - Kirkens Arbeidsgiver- og Interesseorgansasjon.
arbeidsgivarorganisasjon
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter heitte tidlegare KA - Kirkens Arbeidsgiver- og Interesseorganisasjon.
Glass- og fasadeforeningen
Glass og fasadeforening heitte tidlegare Glassbransjeforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen Virke heitte tidlegare Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kystrederiene
Kystrederiene heitte tidegare Fraktefartøyenes Rederforening.
- Energi Norge
Energi Norge heitte tidegare Energibedriftenes Landsforening.
- Kjøttindustriens Fellesforening
F.o.m. 01.05.2008 gjekk Kjøttindustriens landsforening, Skogbrukets landsforening og Norkorn saman i eitt forbund, NHO Mat og Bio.
- Nelfo
'Norsk Teknologi' har skiftet navn til 'Nelfo'
- NHO Mat og Bio
F.o.m. 01.05.2008 gjekk Kjøttindustriens landsforening, Skogbrukets landsforening og Norkorn saman i eitt forbund, NHO Mat og Bio.
- NHO Transport
NHO Transport heitte tidlegare Transportbedriftenes Landsforening
- Sjømat Norge
'Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening' har skiftet navn til 'Sjømat Norge'
- Skogbrukets Landsforening
F.o.m. 01.05.2008 gjekk Kjøttindustriens landsforening, Skogbrukets landsforening og Norkorn saman i eitt forbund, NHO Mat og Bio.

Brukerveiledning for statistikkbanken