Registrerte jegere

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03442: Utenlandske jegere 2001-2002 - 2023-2024

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
12.04.2024 08:00
Registrerte jegere:
personer
Betalt jegeravgift:
personer
Registrerte jegere:
1. april
Betalt jegeravgift:
1. april
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001-2002 , 2002-2003 , 2003-2004 ,

Valgt 1 av totalt 23

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Afghanistan , Albania ,

Valgt 0 av totalt 248

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
X

land

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.

Eswatini

Ble kalt Swaziland før 2018.

Palestina (2013-)

Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

Samoa

Ble kalt Vest-Samoa fram til 1997.