Trafikkulykker med personskade

Til toppen

03439: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, trafikantgruppe og skadegrad (avslutta serie) 1999M01 - 2008M06

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999M01 , 1999M02 , 1999M03 ,

Valgt 1 av totalt 114

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-5 år , 6-12 år , 13-17 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000